top of page
asfghjryuhngfsdcv.PNG

ללא חנקות - ללא נתרן - אלקטרוליטים טבעיות

מה יש במים שלך?

Na.png
נתרן

הסודיום הוא אחד האלמנטים הכימיים המצויים במלח. המלח המוכר בשם
המדעי הכימי כלוריד הסודיום, שהוא מרכיב בלורי הנמצא בשפע בטבע, והוא
משמש להוספת טעם למזון וגם לשימורו. הממשל האמריקני ממליץ לצמצם את
הכמות היומיומית לסודיום עד ל- 2300 מ"ג )כפית קטנה(, משום שצריכת יתר
עלולה להביא ליתר לחץ דם והופעת מחלות לב ושבץ מוחין. אפשר שמים ממולאים
בבקבוקים מכילים כמות גדולה של סודיום, מה שהביא את סוכנות הגנת הסביבה
האמריקנית להמליץ על שתיית מים המכילים 20 מ"ג/לליטר סודיום ואף פחות.

 

מי אקווה קרבאטיקה המינרליים הרגילים והמוגזים מכילים כמות קטנה מאוד
מהסודיום.

Mg.png
מגנזיה

המגנזיום הוא מינרל הנחשב כאחד המינרלים החזקים עלי אדמות. למגנזיום
תפקיד מרכזי בפעולת חילוף החומרים ותפקוד השרירים וכלי הדם הלבביים.

 

מי אקווה קרבאטיקה המינרליים הטבעיים והמוגזים מספקים שיעור של %16
מצריכת המבוגרים למגנזיום בליטר אחד ליום.

Ca.png
סידן

הקלסיום הוא אחד המינרלים הנוצרים דרך הטבע, והוא נחוץ לתפקוד גוף
האדם, הוא נחשב לאחד מששת המינרלים הבסיסיים, שיש לשלב אותו במשטר
התזונתי של האדם ממקורות שונים, כדוגמת מוצרי החלב, דגים, תרד וברוקולי,
וכל אלה שותפים ביצור הקלסיום.

 

מי אקווה קרבאטיקה המינרליים המוגזים דרך
הטבע מכילים כמות גדולה של קלסיום: %24 מן הצריכה היומית למבוגרים בכל
ליטר אחד. ומי אקווה קרבאטיקה הרגילים הטבעיים מכילים 46 מ"ג/ליטר
קלסיום, וזאת כמות מספקת לצריכה היומית של קלסיום במידה ושתית שני
ליטרים על בסיס יומי.

aquatable.PNG

אקווה קרבאטיקה מים מינרליים בסיסיים דרך הטבע

השיעור הגבוה למימן (7.8)הנמצא במי אקווה קרבאטיקה המינרליים הרגילים הוא
שמקנה למים איכות גבוהה. מים בסיסיים הודות לביקרבונט הנמצאים בשכבת
הסלע שבמעיין.

0.75aqua.PNG
proccessnature.PNG
auqatable3.PNG
logoAQUA-BuyNow-2.png

המים הטובים ביותר של הטבע

bg_Footer.jpg

יצירת קשר

AQUA Carpatica Israel

עיר: משגב תרדיון

טלפון: 04-6744440

פקס: xxxxxxxxx

דוא"ל: import@hannaglobalfarm.com
 

bottom of page